Header Image

Dr Marcin Krupa

Prezydent miasta Katowice
Marcin Krupa - Prezydent Katowic

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. W 2005 roku obronił pracę doktorską z dziedziny Budowy i Eksploatacji Maszyn, a następnie pracował jako adiunkt na tej samej uczelni. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Organizacjami.

W latach 2006 – 2010 radny Rady Miasta Katowice, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Radnych „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” a także przewodniczącego Komisji Skarbu. Był również członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska. Jako wiceprezydent Katowic, odpowiedzialny był za strategiczne obszary w mieście. Obecnie, jako prezydent Katowic nadzoruje pracę podległych mu wydziałów w zakresie: planowania strategicznego, rozwoju systemów transportowych, ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki komunalnej, zagospodarowania i planowania przestrzennego oraz budownictwa.

Jest ekspertem ds. oceny projektów unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego, sędzią sportów samochodowych oraz biegłym ds. środków transportu samochodowego. Interesuje się też nowymi technologiami.

Close
loading...