Header Image

Dr Joanna Szalacha-Jarmużek

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Dr Joanna Szalacha-Jarmużek - CA KJ

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. patriotyzmu ekonomicznego, socjolog ekonomii i organizacji, wykładowca w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, prezes zarządu Fundacji Kazimierza Wielkiego, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UMK w Toruniu (studia magisterskie z socjologii 2003 r. i stosunków międzynarodowych 2004 r.) oraz studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UMK Toruń (2008 r.), Stypendystka The Bednarowski Trust Fellowship na University of Aberdeen (2010); kierownik grantów badawczych finansowanych ze środków MNiSW („Interlocking directorates” w Polsce – socjologiczna próba zdiagnozowania fenomenu) oraz EFS POKL („Patriotyzm konsumencki w oczach konsumentów i producentów)”, stały współpracownik czasopisma „Nowy Obywatel”.

Zainteresowania eksperckie:
– Zjawisko i teoria patriotyzmu ekonomicznego (w tym patriotyzmu gospodarczego i konsumenckiego)
– Zjawisko interlocking directorates (krzyżowanie się rad i zarządów) i jego wpływ na ład korporacyjny oraz wyższe kadry korporacyjne
– Teoria Społecznej Gry Zespołowej
– Władza strukturalna oraz przejawy podmiotowości organizacyjnej w procesach globalizacyjnych

Close
loading...