Header Image

Dariusz Stasik

Prezes Zarządu i Właściciel W.P.I.P., Członek Zarządu FBN Poland
Dariusz Stasik W.P.I.P

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz ICAN Institute w Warszawie, gdzie przystąpił do programu Management TM , wspieranego zasobami wiedzy i narzędziami Harvard Business Review Polska. Członek Rady Programowej Smart City Forum, Członek Zarządu PLGBC – Polskiego Oddziału WGBC (World Green Building Council) oraz FBN (Family Business Network) – Polskiego Oddziału Światowej Organizacji FBN.

W 1997 roku rozpoczął pracę w rodzinnej firmie projektowo-budowlanej W.P.I.P., jako dyrektor i współwłaściciel. Od stycznia 2016 r. jest jej prezesem i właścicielem. Inicjator rozwoju idei zrównoważonego budownictwa w W.P.I.P., która obecnie jest podstawą strategii biznesowej firmy. W rezultacie powstał pierwszy zeroenergetyczny budynek produkcyjno – biurowy w Polsce, certyfikowany w systemie LEED na poziomie Platinum. Showroom pod nazwą Smart Building Center jest jednocześnie główną siedzibą W.P.I.P w Jasinie. Zarządza firmą w oparciu o wartości firmy rodzinnej, nastawionej na ciągłe wdrażanie innowacji w budownictwie, głównie w obszarach zielonych i inteligentnych budynków, certyfikacji LEED, wellbeing oraz BMS (systemów zarządzania budynkami), pod hasłem „buildings make you better”. Pracodawca roku 2016 oraz 2017 według AON HEWITT. Autor bloga dariuszstasik.com związanego z pasją, jaką od lat jest Smart City.

Close
loading...