Header Image

Bogumił Kuś

Radca prawny, laureat Złotych Paragrafów Dziennika Gazety Prawnej 2018

Urodzony w 1960r., studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Polsce odbył aplikację sędziowską i zdał egzamin sędziowski. Do końca 1988r. pracował w Polsce jako sędzia. Następnie odbył aplikację i zdał egzamin państwowy II stopnia w Niemczech, w Północnej Nadrenii-Westfalii. Od 1995 r. jest adwokatem w Niemczech. W 2001r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych w Polsce.

Posiada niemiecką specjalizację z tytułem „adwokat specjalista prawa transportowego i spedycyjnego” od roku 2009. Mecenas Kuś jest wpisany na listę Brandenburskiej Izby Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. II Przewodniczący Stowarzyszenia Polskojęzycznych Prawników w Niemczech st.z. Laureat Złotych Paragrafów Dziennika Gazety Prawnej 2018 za działania na rzecz prawa i gospodarki.

Close
loading...