Header Image

Bartłomiej Brach

Szkoła Główna Handlowa, CEO Brightlight

Doktorant w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH. Zajmuje się nadawaniem sensu pracy w organizacji. Swój odnajduje w pracy z polskimi przedsiębiorcami profesjonalizującymi zarządzanie swoimi firmami. Doświadczenie doradcze zdobył pracując jako brand consultant w agencjach w Warszawie (BNA, one11) i w Londynie (Saffron Brand Consultants) oraz prowadząc sieć badaczy młodych Polaków Królicza Nora. Współwprowadził na rynek polski storytelling jako metodę badania tożsamości i kultury organizacji. Juror konkursów reklamowych (Young Creatives, KTR) i PR (Pióra Roku). Przewodniczący Rady Fundacji Polska Debatuje.

Close
loading...