Header Image

dr Agnieszka Głodowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu Zagranicznego

Adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 1999 – 2009 związana zawodowo z firmami: Pyrobatys Polska Sp. z o.o. oraz Buma Building Systems S.A. Członek kolegium redakcyjnego czasopism polskich i zagranicznych. Członek Academy of International Business. Wykładowca przedmiotów związanych z biznesem międzynarodowym w kraju i zagranicą. Autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych. Zainteresowania naukowe: przedsiębiorczość międzynarodowa, biznes międzynarodowy, w tym ryzyko w biznesie międzynarodowym, metody płatności w biznesie międzynarodowym.

Close
loading...