Header Image

Adam Toborek

Menadżer Centrum Kompetencji TDJ S.A., Wiceprezes Zarządu FAMUR S.A.

Doświadczony menadżer w wielu projektach ekspansji międzynarodowej. Jest absolwentem programu Master of Business Administration Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im.
Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył także liczne kursy menadżerskie.

Zawodową karierę rozpoczynał w spółkach BRADO, gdzie piastował m.in. stanowisko Prezesa Zarządu Z.M. BRADO 2 S.A. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu także w RODO SRL w Rumunii oraz Lodus Sp. o. o. Był Dyrektorem Centrum Dystrybucji w Animex S.A. (Smithfield Foods Incorporated), a w latach 2000- 2015 związał się z fińską Grupą RAMIRENT, gdzie sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu RAMIRENT Scaffolding oraz Członka Zarządu RAMIRENT S.A. Od kwietnia 2015 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu NiUW Glinik, a rok później został Prezesem Zarządu tej spółki. Od 2017 r. związany z Grupą FAMUR.

Close
loading...