Header Image

UDERZENIE FISKUSA W SUKCESJĘ!

Nie możemy przyglądać się obojętnie! Spotkajmy się w Łodzi, aby pokazać naszą siłę i jedność!

Środowisko firm rodzinnych jest poruszone uchwalonymi ostatnio przez Sejm zmianami ograniczającymi możliwość zaliczania przez sukcesorów w koszty podatkowe otrzymanego w wyniku sukcesji przedsiębiorstwa. Czy sukcesja traktowana jest przez fiskusa jak godna potępienia praktyka optymalizacji podatkowej? Jaka jest prawdziwa intencja władz wobec zachowania potencjału firm rodzinnych przez kolejne pokolenia? Dlaczego karze się kolejne pokolenie za utrzymanie ciągłości biznesu rodziców? 

W imieniu Stowarzyszenia wysłaliśmy pismo otwarte do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, przygotowane przy wsparciu naszego partnera strategicznego Kancelarii Ożóg Tomczykowski, w celu wyjaśnienia tej sprawy oraz przedstawienia oburzenia środowiska firm rodzinnych wobec niekorzystnych dla nas zmian legislacyjnych. Z pismem można zapoznać się na stronie IFR lub w załączonym poniżej pdf.

Naszym celem jest uchylenie zmian godzących podatkowo w sukcesję. Ustawa zmieniająca przepisy na niekorzyść polskich przedsiębiorców rodzinnych trafiła do Senatu. Dlatego nasz donośny głos w Łodzi powinien być słyszalny w Ministerstwie Finansów i polskim Senacie! Przyjedźcie i zachęćcie innych przedsiębiorców rodzinnych, aby pokazać naszą stanowczość!

Szczegóły zmian w ustawie o zarządzie sukcesyjnej w artykule Rzeczpospolitej (poniżej).

Wzywamy wszystkich przedsiębiorców rodzinnych do przyjazdu na nasz Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych „u-Rodziny 2017”, który odbędzie się w dn. 10-11 listopada 2017 r. w Łodzi. Musimy być razem, aby nasz głos był słyszalny! Będą tam obecni przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju. Jeśli wówczas stanowczo nie zabierzemy głosu, to nikt nas nie usłyszy i nie wysłucha! Ogłosimy także na Zjeździe Manifest Firm Rodzinnych. Spotkajmy się, aby uzgodnić wspólne działania!

Zapraszamy do zapoznania się z programem i do rejestracji!

Close
loading...